September 2017

Datum Tijd Locatie Omschrijving
02-09-2017 13:00 Proeftuin Kumulus
02-09-2017 12:00 Volkstuintjes Malberg Open dag volkstuintjes Malberg
04-09-2017 17:00 Innovatieagenda
04-09-2017 17:30 Mosae Forum Fractievoorzittersoverleg
04-09-2017 19:00 Aux Arcades Fractievergadering
05-09-2017 09:00 Brandweerkazerne
05-09-2017 17:00 Mosae Forum Raadsvergadering
07-09-2017 18:30 Info bijeenkomst Tihange
08-09-2017 09:00 Werkbezoek Gent
09-09-2017 10:00 Heidag Gemeenteraad (o.v.)
10-09-2017 14:30 Ouderensoos
12-09-2017 19:00 Werkgroep wonen
13-09-2017 17:00 Werkgroep Omgevingswet
16-09-2017 10:00 Heidag Gemeenteraad (o.v.)
18-09-2017 19:00 Aux Arcades Fractievergadering
18-09-2017 20:00 Bouwplannen Wolder
19-09-2017 17:00 Mosae Forum Raadsvergadering
20-09-2017 17:30 Sessie wethouder Damsma
21-09-2017 13:30 Werkbezoek team jeugd
22-09-2017 15:30 Geul en maas
24-09-2017 09:30 Prominenten roeien
25-09-2017 19:00 Aux Arcades Fractievergadering
26-09-2017 19:30 Cultuurvisie
26-09-2017 19:30 Werkbezoek politie
27-09-2017
17:30

Sessie wethouder Damsma (o.v.)
30-09-2017
10:00
Bijeenkomst stad en spoor