Februari 2016

Datum Tijd Locatie Omschrijving
02-02-2016
17:00

Raadsvergadering
15-02-2016
19:00

Fractievergadering
17-02-2016 17:30 Fractievoorzittersoverleg
23-02-2016 18:00 Vertrouwelijke bespreking raad
23-02-2016 19:00 Raadsvergadering
26-02-2016 13:30 Uitnodiging Suringar symposium