Juni 2016

Datum Tijd Locatie Omschrijving
02-06-2016 13:00 Voorlichtingsbijeenkomst langdurende zorg
04-06-2016 10:00 Sessie Belvedére
06-06-2016 17:30 Fractievoorzitters overleg
07-06-2016 12:00 Huis voor de zorg
07-06-2016 19:00 Gemeente / Universiteitsraad
09-06-2016 19:00 Fractievergadering
14-06-2016 17:00 Raadsavond
16-06-2016 19:00 Info dienstregeling nieuwe concessie
18-06-2016 10:00 Bezoek St. Pietersberg
21-06-2016 17:00 Raadsavond
23-06-2016
18:00

WMO
28-06-2016
17:00

Raadsavond