Maart 2016

Datum Tijd Locatie Omschrijving
01-03-2016
16:00

Denktank participatiewet
01-03-2016
17:00

Morele dilemma's
02-03-2016 16:45

Werkbezoek Timmerfabriek
03-03-2016
Aux Arcade
Fractievergadering
07-03-2016
13:00

Netwerkbijeenkomst Rotterdam
08-03-2016 17:00

Raadsvergadering
11-03-2016
12:00

15 jarig jubileum ABC
15-03-2016
17:00

Raadsvergadering
16-03-2016
17:30

Fractievoorzittersoverleg
22-03-2016 17:00

Raadsvergadering
24-03-2016
18:00

Training
29-03-2016
19:30

Raadsvergadering
30-03-2016
18:00

Participatie