Art. 47 vragen m.b.t. 60 dagen norm

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht.Maastricht 11-01-2020.Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. 60 dagen norm.Geacht College,De afgelopen jaren is de vraag om evenementen te organiseren op het Vrijthof enorm toegenomen.
Het aantal shows van André Rieu zijn toegenomen, Magisch Maastricht dat meer dagen wil zodat de ijsbaan tijdens de hele kerstvakantie gebruikt kan worden. De kermis die meer dagen zou willen, de 11e van de 11e, en de vele andere activiteiten die men graag op het Vrijthof wil organiseren.Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.1. Bent u het met ons eens dat de 60 dagen norm niet toereikend is en we in goed overleg moeten gaan kijken om deze te verruimen. Zo ja, op welke termijn, zo nee, waarom niet?
2. Is er gekeken om evenementen te verplaatsen naar andere pleinen,op te delen over meerdere pleinen, of naar het nieuwe evenementen terrein? Kunt u dit toelichten?
3. Kunt u ons een overzicht geven hoeveel evenementen geweigerd zijn i.v.m. de 60 dagen norm, hoe lang de wachtlijst is, en aan welk criterium men moet voldoen om een evenement te organiseren op het Vrijthof.In afwachting van uw antwoord,
PVM: Jo Smeets/Tiny Meese
PVV: René Betsch
Groep Maassen: Simone Maassen