Art. 47 vragen m.b.t. veiligheid Windows 7

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 14-01-2020.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Beveiliging besturingssysteem

Geacht College,


Vandaag vernamen wij uit de krant dat fabrikant Microsoft per vandaag de beveiliging van Windows 7 staakt.

Tevens hoorde wij dat er nog zeker bij honderd gemeenten computers in gebruik zijn met het verouderde besturingssysteem.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen.

1 Werken wij in onze gemeente nog met dit verouderde besturingssysteem?

Zo ja, wanneer stappen wij over?

2 Zijn wij in onze gemeente beschermd tegen de dreiging van een computerinfarct?

3 Bent u het met ons eens dat hackers door dit verouderde systeem vrij spel krijgen?

Zo ja op welke termijn wordt hier iets aan gedaan, en welke (eventuele )

maatregelen zijn hiervoor genomen?

In afwachting van uw antwoord,

Tiny Meese fractievoorzitter.