Art. 47 vragen m.b.t. vrij parkeren voor zorgpersoneel.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
‪Postbus 1992‬
6201BZ Maastricht.

Maastricht, 28-04-2020


Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. vrij parkeren voor zorgpersoneel.


Geacht College,


Wij krijgen veel vragen binnen van verpleegkundigen/ zorgmedewerkers die moeilijkheden ondervinden bij het parkeren van hun auto de stad.
De gemeente Amsterdam heeft besloten om medewerkers van verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt). t/m ‪31 mei‬ die wonen/werken in de stad, te voorzien van een gratis parkeervergunning voor deze tijd.
Hiermee kunnen mensen die in de zorg werken gedurende hun dienst gratis in de hele stad parkeren. Dit voorkomt dat zorgpersoneel zich met het O.V moet verplaatsen, waardoor het besmettingsrisico ook nog eens groter is dan in de auto.
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/mi...
Hierover hebben wij de volgende vragen:


1. Bent u het met ons eens dat dit een goed alternatief is in deze corona-crisis waarbij we moeten opletten dat zorgpersoneel zelf niet ziek of besmet wordt, en deze maatregel hieraan kan bijdragen?
2. Bent u bereid te kijken naar het plan en de uitvoering zoals in de gemeente Amsterdam? Zo nee, waarom niet, zo ja,in welk tijdsbestek?


In afwachting van uw antwoord,
PVM. Jo Smeets, Bert Garnier


PVDA, Manon Fokke.

PVV, Rene Betsch.

Groep Maassen, Simona Maassen.

Groep Lurvink, Alexander Lurvink.

50 plus, Ben van Est

Groep Gunther, John Gunther.