Art. 47 vragen Sint Pietersberg, Natuurmonumenten & plan van transformatie

Aan:Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: PvdA, PVM, PVV, LPM, SAB, 50PLUS & Groep Gunther


Betreft:Artikel 47 vragen Sint Pietersberg, Natuurmonumenten & plan van transformatie

Datum: 7 januari 2020

Geacht College,

Wij maken ons wederom zorgen over verschillende ontwikkelingen op de

Sint Pietersberg. We hebben recent geluiden ontvangen dat allerlei lang

bestaande (wandel)paden op de Sint Pietersberg zijn afgesloten. We

zouden graag weten wat de achtergrond is, en wanneer ze weer worden

opengesteld. Ook hebben we signalen ontvangen dat het nieuwe plan van

Natuurmonumenten niets meer en minder betekent dan dat voor ongeveer

alles in de groeve betaald moet worden. We hadden het ons toch anders

voorgesteld toen we instemden met het plan van transformatie en dachten

dat we euze berg terug zouden krijgen. Het wordt wat ons betreft tijd

dat de gemeenteraad concreet op de hoogte wordt gesteld van het huidige

plan en niet via een raadsinformatiebrief te horen krijgt dat de raad

tot maart moet wachten. Ook zouden we graag willen weten wat uit het

plan van transformatie is gerealiseerd en wat niet (en waarom niet). Dit

moet niet zo moeilijk te beantwoorden zijn aangezien SOME kennelijk in

het bestuur hier al over heeft gesproken. Zo’n lijst moet er dus zijn.


We hebben hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat Natuurmonumenten verschillende

reeds lang bestaande (wandel)paden op de berg heeft gebarricadeerd?

2. Gaat u Natuurmonumenten daar op aanspreken?

3. Graag ontvangen wij ter informatie het nieuwe plan van

Natuurmonumenten. Klopt het dat in dit plan wordt gesproken over

inkomsten uit parkeergelden, horeca, betaling voor rondleidingen in de

groeve, entree voor de waterspeelplek en entree voor de groeve? Ook zou

de groeve daarnaast begrazen gaan worden door schapen.

4. Sinds wanneer bent u van bovenstaande plannen van Natuurmonumenten op de hoogte?

5. Ook willen we graag de “evaluatie” die SOME op het plan van transformatie heeft gedaan.

6. Op welke punten wordt het plan van transformatie/ontwikkelingen mbt

de ENCI door PAS geraakt? Zijn dat vb de verkeersbewegingen?

7. Graag ontvangen wij de MER en passende beoordeling die in het kader

van het concept bestemmingsplan voor het gebied zijn gemaakt.

8. Heeft de sluiting van de ENCI een positieve ontwikkeling op de stikstof?

9. Wat betekent het feit dat er nog steeds geen bestemmingsplan is

vastgesteld voor de activiteiten binnen het gebied? Hebben alle huidige

activiteiten een deugdelijke juridische grondslag?

10. Wat betekent de brief van de Commissie Herbestemming Monumenten concreet? Kunt u ons die brief doen toekomen?

11. Wanneer wordt de Centrale Allee gerealiseerd?

12. Wat gebeurt er als Natuurmonumenten het eigendom niet overgedragen wil krijgen? Wie is dan aan zet?


Met vriendelijke groet,

Manon Fokke

PvdA

Tiny Meese

PVM

René Betsch

PVV

Kitty Nuyts

LPM

Jos Gorren

SAB

Bennie van Est

50PLUS

John Gunther

Groep Gunter