Artikel 47 vragen m.b.t. onderwijs en corona

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht

Maastricht 01-04-2020.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Onderwijs en corona.

Geacht College,

Door de Corona-crisis zijn scholen tot minstens 5 mei a.s gesloten. Leerlingen van het Basisonderwijs en V.O. krijgen nu digitaal lesprogramma’s aangeboden. In een landelijk interview bij Jinek kwam ter sprake dat scholen en gemeenten, ouders mogelijk kunnen faciliteren in een thuissituatie met het leveren van Wifi en laptops. Minister Slob zei er rekening mee te houden dat sommige gezinnen niet in de gelegenheid zijn een en ander aan te schaffen. En dat er helaas niet overal een internetverbinding aanwezig is. Daarnaast liet de directie van o.a. de Odaschool en de Letterdoos in Maastricht weten problemen te ondervinden met het aanbieden van digitaal onderwijs.

  1. Bent u binnen Maastricht en in samenspraak met o.a. basisscholen en het voortgezet onderwijs binnen onze stad bekend met deze problematiek?
  2. Zo ja, zijn hier al afspraken over gemaakt? En wat houden deze afspraken in ?
  3. Zo nee, bent u bereid om als gemeente hierin te faciliteren ?
  4. Mocht u gevraagd worden om gezinnen met leerlingen hierin te faciliteren waaruit zou dit dan gefinancierd kunnen worden?
  5. Zijn er scholen in Maastricht (basisonderwijs en V.O.) die inmiddels speciale opvang geregeld hebben voor o.a. kwetsbare leerlingen en leerlingen met een leerachterstand?

Namens Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier, raadslid.