Artikel 47 vragen m.b.t. WOZ-waarde

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 05-03-20

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. WOZ waarde.

Geacht College,

In het verleden heeft PVM al eens vragen gesteld over de te hoog geschatte WOZ waarde.

Op dat tijdstip werden veel ( terechte ) bezwaarschriften ingediend, en de conclusie was dat de gemeente de waarde moest bijstellen en de proceskosten betalen.

Op dit moment regent het weer klachten over WOZ waardes die veel te hoog worden geschat. Sommige burgers dienen al drie jaar een bezwaarschrift in, waarna de waarde naar omlaag wordt bijgesteld en het jaar erop komt er weer een flink bedrag ( onterecht) bovenop. De burgers zijn hier behoorlijk kwaad over.

Hierover heeft PVM de volgende vragen.

1 Kunt u aangeven hoeveel bezwaarschriften de afgelopen twee jaar zijn

ingediend, en hoeveel terecht waren en zijn gehonoreerd?

2. Zoals u weet zijn er diverse bureaus die veel geld verdienen door bezwaren in

te dienen. Door als gemeente niet goed de waardes vast te stellen werkt u

zelf deze praktijken in de hand? Wat gaat u hieraan doen? Het kost de

gemeenschap immers heel veel geld.

3. Bent u voornemens om de WOZ lager ook daadwerkelijk lager bij te stellen

zodat er minder bezwaarschriften worden ingediend en dit uiteindelijk zorgt

voor minder kosten? Zo nee waarom niet, zo ja, wanneer?

In afwachting van uw antwoord,

Jo Smeets, PVM

Manon Fokke PvdA

René Betsch PVV

Jos Gorren. SAB