Artikel 47 vragen over toegankelijkheid gemeentelijke website

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht, 28-02-2020.

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Toegankelijkheid gemeentelijke website.

Geacht College,

Vandaag hoorden wij dat ruim drie kwart van de gemeenten niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen voor slechtszienden en- horenden. Ze houden onder meer in dat contrast op de pagina goed zichtbaar moet zijn en gebruikers ook alleen met een toetsenbord door de website moeten kunnen navigeren. Vooral mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van websites.

"Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, felle kleuren zonder contrast en het ontbreken van ondertitels kunnen het gebruik flink beïnvloeden".

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Voldoet de gemeentelijke website van Maastricht aan de Europese eisen, zo ja van wanneer, zo nee, wanneer wordt deze in orde gemaakt?
  2. Bent u op de hoogte dat de deadline om voor de wet aan die eisen te voldoen is in September 2020.

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht

Tiny Meese fractievoorzitter.