Artikel 47 vragen tram Hasselt-Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 03-02-2020.

Betreft: ex. art.47 vragen m.b.t. Tram Hasselt-Maastricht.

Geacht College,

Wij ontvingen informatie over de nieuwe route van de tram.

Deze route zou heel anders worden, meer kilometers, een langere tijdsduur en hogere kosten.

Hierover heeft PVM de volgende vragen:

1.Klopt het dat de route drastisch veranderd is?

Zo ja, van wanneer is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte?

2.Betekend dit dat er een nieuwe MER nodig is, waardoor ook weer vertraging?

3.Kan de portefeuillehouder aangeven of het bedrag dat hiervoor gevoteerd is

nog wel genoeg is of dat er misschien vele miljoenen bij moeten?

4 Is de wethouder het met ons eens dat we opnieuw moeten gaan kijken naar

nut, noodzaak, betaalbaarheid en wensen van onze burgers m.b.t. de tram?

Zo nee waarom niet, zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren.

In afwachting van uw antwoord,

Verblijven wij met vriendelijke groeten,

Tiny Meese Fractievoorzitter.