Brief oppositie coronaplan voor inwoners

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Van: PvdA, PVM, SAB, PVV, Groep Gunther, LPM, Groep Simona Maassen & Groep Alexander Lurvink
Maastricht, 24 april 2020


Betreft: Kom met Maastrichts Coronaplan voor inwoners, ondernemers en instellingen en start stevige lobby richting Den Haag!


Geacht college,


Nu duidelijk is dat de meeste Corona maatregelen nog tot 20 mei gelden, wordt de situatie voor velen in de stad steeds nijpender. Het lijkt ons dan ook de hoogste tijd om met een specifiek pakket van maatregelen te komen voor de Maastrichtse inwoners, ondernemers en instellingen. We kunnen wachten op meer Haagse hulp & ondersteuning, maar dan lopen we het risico dat steeds meer bedrijven en instellingen omvallen. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam waar de gemeente ook geld heeft vrijgemaakt voor deze specifieke groepen. Bijvoorbeeld voor flexwerkers die hun baan verliezen vanwege de coronacrisis. Deze mensen vallen veelal tussen wal en schip omdat geen enkele financieel ondersteunende maatregel op hen van toepassing is. Om dit op te vangen wordt bijvoorbeeld in Amsterdam gekeken of de Participatieve versoepeld kan worden door de partner- en inkomenstoets tijdelijk buiten werking te stellen. Op die manier kunnen flexwerkers die kunnen aantonen dat ze ontslagen zijn als gevolg van de coronacrisis toch een beroep doen op de bijstand. Amsterdam schaft zelf 3250 laptops aan voor kwetsbare kinderen die anders niet mee kunnen doen aan het onderwijs op afstand. Andere voorbeelden van lokale maatregelen zijn bijvoorbeeld het schrappen, en dus niet slechts uitstellen, van reclamebelasting of terrassenbelasting voor bedrijven die het hoofd niet boven water kunnen houden. Ook zou kunnen worden gekeken om daar waar mogelijk, grotere terrassen toe te staan, zoals bijvoorbeeld op het Vrijthof en het OLV Plein, zonder dat daar extra gemeentelijke kosten tegenover staan.
Wij hopen dat u dit voorbeeld wilt volgen en zelf op korte termijn met een pakket aan maatregelen wilt komen, om zo Maastricht samen door de crisis te helpen. Horeca, bedrijven en (culturele) instellingen dreigen immers letterlijk te bezwijken onder de maatregelen. Iets wat we niet moeten willen, omdat de gevolgen voor onder meer stad en ook de werkgelegenheid desastreus zullen zijn. Daarnaast hopen we dat u een stevige lobby richting het rijk start. Het water stond veel gemeenten al aan de lippen door de decentralisaties. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat Den Haag gemeenten nu niet financieel zou compenseren. Mocht hier de hulp van de raad bij nodig zijn, dan zijn we graag bereid te helpen. Ook zouden we het verstandig vinden om uw contacten in Brussel aan te spreken voor extra financiële ondersteuning, alsmede aandacht te vragen voor de problematiek van grensarbeiders.
Mogen we van u op korte termijn vernemen?
Met vriendelijke groet,


Manon Fokke Tiny Meese Jos Gorren René Betsch Kitty Nuyts John Gunther
PvdA PVM SAB PVV LPM Groep Gunther
Simona Maassen Alexander Lurvink
Groep Simona Maassen Groep Alexander Lurvink