Open brief tram Hasselt-Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 1992

6201BZ Maastricht.

Maastricht 18-02-2020.

Betreft: open brief m.b.t. Tram Hasselt-Maastricht.

Geacht College,

Op 3 Februari j.l. Hebben wij art. 47 vragen gesteld over de nieuwe route van de tram.

Deze route zou heel anders worden, meer kilometers, een langere tijdsduur en hogere kosten.

We hebben de portefeuillehouder toen gevraagd of er een nieuwe MER nodig zou zijn ( weer vertraging), en of het bedrag dat hiervoor gevoteerd was nog wel voldoende was.

Vervolgens hebben we kennis genomen van de artikelen in de krant “het Belang van Limburg” waar onze portefeuillehouder een interview geeft.

In dit interview waarschuwt hij voor een juridische strijd rond de Spartacus tram.

Ook geeft hij aan dat nog eens twee jaar vertraging voor de tram niet acceptabel is?

Wij vragen de portefeuillehouder met klem, om ook de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de zaken zoals ze ervoor staan, zodat wij dit niet hoeven te vernemen uit een buitenlandse krant, omdat wij als volksvertegenwoordigers onze burgers wel van goede informatie willen voorzien.

Met vriendelijke groeten,

Namens de fractie van PVM

Tiny Meese fractievoorzitter.