Artikelen door Alain

BENNY NEYMAN TOCH GEËERD

Dinsdagavond 13 juli is in het Theater aan het Vrijthof een zeefdruk van een zelfportret van Benny Neyman onthuld geworden. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van burgemeester Annemarie Penn-Te Strake en fractievoorzitster van Partij Veilig Maastricht Tiny Meese. Het was haar partij die er voor knokte en een motie indiende die ervoor moest zorgen […]

Open brief m.b.t zorgcomplex voor begeleid wonen Belfort

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Maastricht, 7 juli 2021, Betreft: Open brief m.b.t. zorgcomplex voor begeleid wonen Belfort. Geacht college, Gisteren bereikte ons het bericht dat er in de wijk Belfort een complex van 24 studio’s gerealiseerd gaat worden. Het betreft begeleid wonen voor personen met psychische problemen. […]

Art. 47 woonunits (Skaeve Huse) aan de Toustruwe

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Maastricht, 6 juli 2021, Betreft: ex art. 47 woonunits (Skaeve Huse) aan de Toustruwe Geacht college, Vorige week ontvingen bewoners in de omgeving van de Toustruwe in Malberg een brief waarin werd medegedeeld dat de gemeente Maastricht een achttal woonunits gaat plaatsen op […]

Open brief m.b.t. ontbreken crisis hulpverlening.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht. Maastricht 05-07-2021, Betreft open brief m.b.t. ontbreken crisis hulpverlening. Geacht College, Gisteren heb ik als raadslid voor de zoveelste keer moeten ervaren dat wij als Maastrichtse organisatie totaal geen crisisbeleid hebben voor mensen met verward gedrag. Helaas is dit niet het eerste geval, keer […]

Art. 47 vragen m.b.t. Bestemmingsplan Hof van Assisi

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 3 juli 2021, Art. 47 vragen m.b.t. Bestemmingsplan Hof van Assisi Geacht college, Op 19 April 2018 is het bestemmingsplan Hof van Assisi onherroepelijk vastgesteld. In  het onderhavig bouwplan werd voorzien in de realisatie van 25 wooneenheden, waarvan 9 woningen beneden de sociale […]

Art. 47 vragen opnamestop jeugdzorg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 25 juni 2021 Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. Opname stop jeugdzorg Geacht college, Hedenochtend vernamen wij uit de media dat er onmiddellijke ingang een opnamestop in de jeugdzorg word ingevoerd. Jeugdbeschermer William Schrikker Stichting neemt de komende drie maanden geen nieuwe cliënten […]

Art. 47 vragen m.b.t. problemen Plein 1992

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht 18 juni 2021. Ex art.47 vragen m.b.t. problemen Plein 1992 Geacht College, Partij Veilig Maastricht is zeer geschrokken van het ernstige voorval dat heeft plaatsgevonden op Plein 1992. Al geruime tijd word er door omwonenden aandacht gevraagd voor de problemen op en rond […]

Art. 47 vragen m.b.t. bedrijfsactiviteit in strijd met het geldende bestemmingsplan

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht 16 juni 2021. Ex art. 47 vragen m.b.t bedrijfsactiviteit in strijd met het geldende bestemmingsplan. Geacht College, Ons bereikte de vraag over het vastgestellen van de bedrijfsactiviteiten die in strijd zouden zijn met het geldende bestemmingsplan voor de Tapijnkazerne. De bedrijfsactiviteiten van alle […]

Partij Veilig Maastricht start spreekuur

Vanaf woensdag 2 juni houdt de fractie van Partij Veilig Maastricht wekelijks een spreekuur in Trefcentrum Wittevrouwenveld. Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn telkens één of meerdere fractieleden aanwezig om inwoners te woord te staan. Maastrichtenaren kunnen er terecht met hulpvragen, klachten of opmerkingen over het functioneren van de gemeente. Ook voor het delen van […]

Ex Art. 47 vragen m.b.t. glasvezelnetwerk

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht 20 Mei 2021. Ex Art. 47 vragen m.b.t glasvezelnetwerk. Geacht college, Het is de bedoeling dat steeds meer huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk voor gegarandeerde bandbreedte, absolute veiligheid en stabiliteit. Dit is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de alsmaar toenemende vraag […]