Agenda

Bekijk hier de raadsagenda voor de komende tijd

PVM houdt op maandagavond vanaf 19.00 fractievergadering in de bovenzaal van café Aux Arcades, Annalaan 11 te Maastricht.

Een verzoek om een fractievergadering bij te wonen of te spreken over onderwerpen kan door aanmelding bij de fractievoorzitter tiny.meese@gemeenteraadmaastricht.nl