Partij Veilig Maastricht PVM Open brief m.b.t. Snijden in budget politie en O.M.

Open brief m.b.t. Snijden in budget politie en O.M.

Maastricht 15-06-2016.

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders m.b.t. Snijden in budget politie en O.M.

Geacht College,

Vandaag vernamen wij dat er flink gesneden gaat worden in het budget voor Politie en openbaar Ministerie, ondanks dat er recent nog is toegezegd dat hier extra geld naar toe zou gaan.
In deze tijd waar mensen zich onveilig voelen door allerlei omstandigheden zou hier dus nooit en te nimmer op bezuinigd mogen worden. Meer blauw op straat is beslist noodzakelijk.
Net in een tijd waarin de criminaliteit op veel vlakken hard zou moeten worden aangepakt en iedereen ervan overtuigd is dat extra geld naar deze diensten moet, gaat het mes erin.
Wij doen hierbij dan ook een beroep op de voorzitter van de veiligheidsregio om dit samen met andere gemeente in de regio op te pakken en een stevige brief naar de Minister te sturen om dit ongedaan te maken.

In afwachting van uw antwoord:

Met vriendelijke groet,
Tiny Meese
Fractievoorzitter Partij Veilig Maastricht

Gesprek laden
Partij Veilig Maastricht PVM Open brief m.b.t. Snijden in budget politie en O.M.

Share dit nieuwsitem