Open brief inzake opvanglocaties “ St. Pieter” en “Malberg”

Maastricht, 1 augustus 2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht 30-07- 2016.

Open brief inzake opvanglocaties “ St. Pieter” en “Malberg”

Geacht College,

Inzake de genoemde opvangplaatsen “St.Pieter” en “Malberg” ontvingen wij talrijke protestbrieven en mails van bewoners.
Vanuit diverse artikelen uit de media vernemen we dat er rekening moet worden gehouden met een afnemende stroom vluchtelingen/asielzoekers.
Hierdoor is er sprake dat reguliere AZC’s met onderbezetting te maken krijgen en waarschijnlijk gesloten worden.
PVM is van mening dat u in samenwerking met het COA alles in het werk moet stellen om de locaties “ St.Pieter” en “Malberg” te schrappen als opvanglocaties.

Er zijn in onze ogen moverende redenen om dit met onmiddellijke ingang te doen.

1. Op St.Pieter ontstond de onaangename affaire van de Vos Investment groep en de daaraan gerelateerde partij LEA, waardoor het pand een besmette naam kreeg.
Ondanks dat door uw ambtenaren op alle vragen wordt verwezen naar het COA wordt de gemeente hierin toch in een adem genoemd.
Dit is vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur volstrekt onwenselijk.

2. Door de voorzieningen rechter is uitgesproken dat er onzorgvuldig is gekeken naar de belangen van bewoners van Malberg.
Hier zijn 1000 handtekeningen opgehaald en meer dan 30 bezwaarschriften ingediend. Het college spreekt in de media telkens dat het hier over enkele bewoners gaat.
Voor PVM gaan deze getallen niet over enkele bewoners en spreken de geconstateerde feiten uw mening tegen.

3. Vragen van omwonende op beide locaties worden onduidelijk beantwoordt of er wordt verwezen naar het COA, waardoor de mensen dus van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de uitspraak van zorgvuldig handelen en goed overleg met omwonenden.
Door deze plannen is er een tweespalt onder de bewoners ontstaan en gezien bovenstaande feiten zou het schrappen van genoemde locaties vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur de beste oplossing zijn voor alle betrokkenen.

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van PVM
Tiny Meese


Gesprek laden
Open brief inzake opvanglocaties “ St. Pieter” en “Malberg”

Share dit nieuwsitem