Nieuws

Laatste nieuws

Ontdek het laatste nieuws over onze partij. Lees schriftelijke vragen en open brieven.

Al onze succesen en verhalen zien?

Open brief m.b.t digitale vergaderingen

Geacht College, Wij begrijpen de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te stoppen. De maatregel om digitaal te overleggen is er een van. Echter op 23 juni hebben we een digitale raadsavond gehad waarbij sommigen van 18.00 t/m 23.30…

Open brief “Maastricht moet actief lobbyen in Den Haag voor meer geld”

Geacht College, Op 2 juli a.s. vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over de financiële positie van gemeenten . Het moment om als Maastricht je stem te laten horen over de financiële nood in onze gemeente. Het zou een…

EX ART. 47 VRAGEN M.B.T. DEMONSTRATIE OP MARKT IN MAASTRICHT

Geacht College, Op 1 juni is er een demonstratie op de Markt in Maastricht geweest waaraan een kleine 200 demonstranten hebben deelgenomen exclusief omstanders en burgers die kwamen kijken. Partij Veilig Maastricht en ondergetekende zijn…