Nieuws

Laatste nieuws

Ontdek het laatste nieuws over onze partij. Lees schriftelijke vragen en open brieven.

Al onze succesen zien?

Schriftelijke vragen inzake terugblik collegeperiode 2018-2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 21 januari 2022, Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake terugblik collegeperiode 2018-2022 Geacht college, De komende dagen valt uw terugblik op…

Open brief over vervuiling milieuperrons

Maastricht, 18 januari 2022. Betreft open brief Partij Veilig Maastricht m.b.t. vervuiling milieuperrons Geacht college, Onze fractie heeft de afgelopen jaren al meerdere oplossingen aangedragen om het afvalprobleem in Maastricht te beperken.…

Schriftelijke vragen inzake gaslekkages

Maastricht, 18 januari 2022, Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake gaslekkages Geacht college, We ontvangen steeds meer meldingen over gaslekkages in onze stad. Een inwoner stuurde ons het bericht dat ze…

Motie restcontainers om dumping huisvuilzakken tegen te gaan

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 januari 2022, behandelende de motie vreemd aan de orde van de dag, Constaterende dat: Overal in Maastricht nog maar één keer per twee weken afval wordt opgehaald. Het aantal…

MOTIE TEGEN AANSTELLING NIEUWE WETHOUDER VOOR PAAR MAANDEN

Over iets meer dan twee maanden vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. En dus ontstaat er dan ook een nieuwe coalitie met nieuwe wethouders. Partij Veilig Maastricht vindt het dan ook niet verantwoord en nuttig om voor twee maanden…

Schriftelijke vragen inzake verlaging zones Omnibuzz

Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 30 december 2021, Betreft: Schriftelijke vragen inzake verlaging zones Omnibuzz. Geacht college, Vandaag kregen wij vragen van verontruste…

Schiftelijke vragen over kerstwens ondernemers

Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 29 december 2021 Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht - kerstwens ondernemers Geacht college, Van verschillende mensen,…

STATEMENT OVER HANDHAVING EN BERICHT AAN PERS

STATEMENT - 𝑊𝑒 𝑧𝑖𝑗𝑛 𝑣𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑔 𝑑𝑜𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑘𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑧𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠…

Henk Franssen overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Henk Franssen. Henk was een trouw lid en altijd bereid de handen uit de mouwen te steken tijdens braderieën en bijeenkomsten. Henk, bedankt…

PARTIJ VEILIG MAASTRICHT MAAKT KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 BEKEND

Partij Veilig Maastricht neemt in maart 2022 met maar liefst 50 kandidaten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag maakte de partij bekend wie er allemaal op de lijst staan. De lijst wordt aangevoerd door Tiny Meese, die stelt blij te…

Schriftelijke vragen inzake verkoop Sappi

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 1992 6201BZ Maastricht Maastricht, 17 december 2021, Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake verkoop Sappi Geacht college, Vandaag vernamen wij middels…

Waarom fusie ambulancediensten buiten onze bevoegdheden valt

Afgelopen weken gaven verschillende politieke partijen aan tegen de beoogde "fusie" van de ambulancezorg Noord-Limburg en Zuid-Limburg te zijn. Wij zouden hier als gemeente niet mee akkoord moeten gaan, want dan hebben we geen invloed meer. …