Nieuws

Laatste nieuws

Ontdek het laatste nieuws over onze partij. Lees schriftelijke vragen en open brieven.

Al onze succesen zien?

Schriftelijke vragen m.b.t. instortingsgevaar Vief Köp

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 9 februari 2022 Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht m.b.t. instortingsgevaar Vief Köp Geacht college, Heden vernamen wij uit de media dat het instortingsgevaar…

Verkiezingsprogramma 2022

Met gepaste trots presenteert Partij Veilig Maastricht haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. We zijn ontzettend trots op dit uitgebalanceerde en brede programma. Het programma is typisch Partij Veilig Maastricht en uitgesproken…

Schriftelijke vragen inzake rattenoverlast en communicatie burgers

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht 03-02-2022, Betreft: Schriftelijke vragen inzake rattenoverlast en communicatie burgers Geacht college, Partij Veilig Maastricht heeft kennis genomen van het feit dat Maastricht…

Schriftelijke vragen inzake verkeerde vaststelling eigen bijdrage CAK

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 2 februari 2022, Betreft: schriftelijke vragen inzake verkeerde vaststelling eigen bijdrage CAK Geacht college,­­ Vol ongeloof hebben wij kennis genomen van het verhaal…

Lancering podcast PartijPraot

Partij Veilig Maastricht lanceert haar podcast PartijPraot. Elke aflevering nemen burgerraadslid Alain Garnier en raadslid Jo Smeets van Partij Veilig Maastricht je mee op hun bevindingen over de actualiteiten in Maastricht. Er wordt niet alleen…

Schriftelijke vragen inzake mogelijke sloop spoorbrug

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 25 januari 2022, Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake mogelijke sloop spoorbrug Geacht college,­­ De fractie van Partij Veilig Maastricht heeft…

Open brief m.b.t. carnaval

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 22 januari 2022. Betreft: Open brief m.b.t. carnaval Geacht College, Het Kabinet zal a.s.dinsdag 25 januari betreffende de coronacrisis, mede ook op advies van het O.M.T.,…

Schriftelijke vragen inzake terugblik collegeperiode 2018-2022

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Maastricht, 21 januari 2022, Betreft: schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake terugblik collegeperiode 2018-2022 Geacht college, De komende dagen valt uw terugblik op…

Open brief over vervuiling milieuperrons

Maastricht, 18 januari 2022. Betreft open brief Partij Veilig Maastricht m.b.t. vervuiling milieuperrons Geacht college, Onze fractie heeft de afgelopen jaren al meerdere oplossingen aangedragen om het afvalprobleem in Maastricht te beperken.…

Schriftelijke vragen inzake gaslekkages

Maastricht, 18 januari 2022, Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake gaslekkages Geacht college, We ontvangen steeds meer meldingen over gaslekkages in onze stad. Een inwoner stuurde ons het bericht dat ze…

Motie restcontainers om dumping huisvuilzakken tegen te gaan

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 januari 2022, behandelende de motie vreemd aan de orde van de dag, Constaterende dat: Overal in Maastricht nog maar één keer per twee weken afval wordt opgehaald. Het aantal…

MOTIE TEGEN AANSTELLING NIEUWE WETHOUDER VOOR PAAR MAANDEN

Over iets meer dan twee maanden vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. En dus ontstaat er dan ook een nieuwe coalitie met nieuwe wethouders. Partij Veilig Maastricht vindt het dan ook niet verantwoord en nuttig om voor twee maanden…