Wat zegt de burger

Kies uw onderwerp.

pvm_wzdb_veiligheid.gif
pvm_wzdb_Armoede.gif

Politiek nieuws

Laatste nieuws PVM

Maastricht 28-03-2018 Na hertelling van de stemmen bleek dat de zetels toch onjuist waren verdeeld in Maastricht. Één zetel was onterecht toegekend aan het CDA D66 Maastricht vroeg een volledige hertelling aan en in totaal zaten er 29 stemmen verschil tussen de eerste telling en de hertelling, D66 krijgt hierdoor één zetel erbij en het CDA één zetel minder. De afwijking van stemmen was niet alleen onjuist bij het CDA en D66, er waren meer partijen waarvan de telling niet correct was. Burgemeester Annemarie Penn- te Strake keurde de aanvraag goed. "Deze uitslag is zo bepalend voor de komende vier jaar dat het centraal stembureau Maastricht, om alle twijfel weg te nemen, besloten heeft tot hertelling. De twijfel heeft men dus niet kunnen wegnemen nadat blijkt dat de telling toch onjuist was. Overigens was niet alleen in Maastricht de telling van stemmen onjuist, ook in Venray was deze niet correct.
Tiny Meese gekozen als lijsttrekker.
Raad Maastricht ‘wacht het af’ Eerst zien waar het stadsbestuur mee komt én wat de rechter zegt. Daarna bepalen de raadsfracties in Maastricht wel wat ze vinden van de affaire rond Magisch Maastricht. Meest uitgesproken is Tiny Meese van de Partij Veilig Maastricht. „De onderste steen moet boven, in ieders belang. Als ambtenaren echt zijn betrokken, is ontslag op staande voet terecht. Leers mag, indien betrokken, door de rechter flink op de vingers worden getikt en de aanbesteding moet opnieuw als er dingen niet kloppen. Maar omgekeerd: als de beschuldigingen vals blijken, moet ieders naam worden gezuiverd.” De stadsadvocaat probeert al weken uit te vinden of het belastend materiaal rechtmatig is verkregen en van wie het afkomstig is. „Voor mij is niet van belang of het bewijs rechtmatig is. Veel belangrijker is dat de fraude wordt aangepakt”, aldus Meese.