"klaagsubsidie" discriminatie

De Tweede Kamer wil af van de 'klaagsubsidie' voor plaatselijke instanties waar mensen kunnen klagen over discriminatie.
Sommige zogenoemde antidiscriminatievoorzieningen (ADV) krijgen van de gemeente namelijk betaald per klacht.

Enkele partijen spreken over een perverse prikkel.
Zij kregen donderdag een meerderheid achter zich voor hun oproep aan het kabinet om deze manier van subsidie af te schaffen.
Het kabinet zou in overleg met de gemeenten moeten zoeken naar een andere manier om ADV's te financieren.

Pervers: ,,Door geld te betalen voor elke klacht ontstaat een perverse prikkel om zo veel mogelijk klachten te verzamelen. Dat kan nooit de bedoeling zijn", aldus Nevin Özütok van GroenLinks. ,,Niet alleen geeft dat een vertekend beeld van de hoeveelheid discriminatie, maar bovendien kost dit extra belastingcenten."

Gesprek laden