Nieuwe cao voor gemeenteambtenaren

De vakbonden hebben samen met de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) na een "uiterst moeizaam proces" een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentemedewerkers, maakte FNV bekend.
De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei 2017. Het akkoord heeft een looptijd van 1 jaar en acht maanden.

Personeel krijgt een loonsverhoging van 3,25 procent.
Ook zijn afspraken gemaakt om payrollwerk terug te dringen.
Per augustus 2017 wordt het loon structureel met 1 procent verhoogd.
Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt met 0,5 procent per december.
In januari 2018 volgt 1,5 procent loonsverhoging. In juli 2018 stijgt het IKB nog eens met 0,25 procent. In totaal betekent dit een verhoging van 3,25 procent structureel over twintig maanden.

Bert de Haas, bestuurder bij FNV, is zelf verbaasd dat het in de nacht van maandag op dinsdag opeens tot een akkoord gaat ,,De gesprekken gingen zo moeizaam, ik dacht eigenlijk dat het voor de zomer niet meer zou lukken."

Volgens de bondsbestuurder hebben de bonden (FNV, CNV Overheid en CMHF) geen concessies hoeven te doen. ,,Er zit geen enkele verslechtering in het pakket."

FNV is vooral tevreden dat het eindelijk gelukt is om een afspraak te maken, die het voor werkgevers minder aantrekkelijk maakt om mensen op payrollbasis in te huren ,,Mensen in vaste dienst krijgen voortaan hetzelfde loon als mensen die op payrollbasis werken, inclusief de bijdrage voor sociale zekerheid en pensioenopbouw.
Maar voor payrollers moeten de bedrijven nog een toeslag betalen, daarom wordt het aantrekkelijker ze in dienst te nemen", legt De Haas uit.

Door verdere inzet van het generatiepact is afgesproken dat gemeenten nog eens tweeduizend jongeren aan een baan helpen in 2017 en 2018.
Het generatiepact is ook een effectieve manier om duurzaam werken voor oudere medewerkers mogelijk te maken.
Daarnaast is afgesproken een pilot te doen met leerambassadeurs, om de ontwikkeling van medewerkers en hun loopbaankansen te vergroten.

Gesprek laden