Partij Veilig Maastricht: veilig, sociaal en chauvinistisch

Partij Veilig Maastricht (PVM) is een middenpartij, met een groot sociaal hart.
Veiligheid, aanpak radicalisering en lage lasten voor de inwoners van Maastricht hebben voor PVM topprioriteit.

Het welbevinden van de inwoners van onze mooie stad, onze tradities, normen en waarden, de zorg voor onze senioren, zieken en jeugd zijn hierbij belangrijke speerpunten.

 • Meer wijkagenten en toezichthouders zichtbaar in de wijk
 • Harde aanpak drugsrunners
 • Harde aanpak en actieprogramma tegen radicalisering
 • Adequaat optreden om veiligheid van burgers te verhogen in de breedste zin van het woord
 • Stimuleren buurtpreventie app
 • Aanpak groeiende armoede
 • Vereenvoudigen declaratieregelingen
 • 60-plussers in de bijstand hoeven niet te solliciteren in ruil voor inzet voor de samenleving
 • Betere doorstroming naar opleiding en werk
 • Fraude hard aanpakken
 • Zorg toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar houden
 • Mantelzorgers beter ondersteunen
 • Meer opvangplekken voor zwerfjongeren
 • Behoud Maastrichts erfgoed
 • Stedelijk museum waar de geschiedenis van de stad en haar mensen te zien is
 • Zaal en repetitieruimtes voor amateurkunsten en stedelijke carnavalsactiviteiten
 • Investeer in Maastrichts verenigingsleven: harmonieën, koren en amateurtoneel
 • Campagne om Maastrichtse tradities en dialect te stimuleren
 • De vlam van Minckelers moet weer branden
 • Integratie is belangrijk, daarom begeleiding achter de voordeur
 • Nederlandse taal leren is verplicht
 • Geen subsidie voor mondiale en ontwikkelingsprojecten
 • Actieprogramma om eenzaamheid te verminderen
 • Minimaal twee brede middelbare scholen in Maastricht
 • Kinderopvang dient betaalbaar en beschikbaar te zijn
 • Meer activiteiten gericht op behoefte van jongeren
 • Investeer in studentencampus, zodat overlast in wijken wordt beperkt
 • Beter onderhoud openbaar groen en onkruidbestrijding in de wijken
 • Voldoende sociale en betaalbare huurwoningen
 • Eenmaal per maand gratis grof vuil ophalen
 • Laagdrempelig en toegankelijk sportaanbod
 • Maatschappelijke projecten van MVV faciliteren en steunen
 • Voer schoolzwemmen en gymlessen op school weer in
 • Steun voor amateursport, zowel individueel als in verenigingsverband
 • Recreatiegebruik ENCI-groeve moet mogelijk blijven
 • Meer parkeerplekken in de wijken
 • Parkeertarieven niet verhogen
 • Meer investeren in wegenonderhoud
 • Gratis of goedkoop openbaar vervoer vanuit parkeerlocaties aan de rand van de stad
 • Fietsenstallingen uitbreiden en openingstijden verruimen
 • Minder doseerlichten
 • Geen tram in onze historische binnenstad
 • Meer banen door nieuwe bedrijven en uitbreiding bestaande bedrijven
 • Verminderen ouderenwerkloosheid
 • Meer banen in de zorg
 • Behoud industriële werkgelegenheid
 • De burger kiest de Burgemeester
 • Neem burgerinitiatieven en referenda serieus
 • Stop onverantwoorde grote uitgaven
 • Geen belastingverhogingen die de burgers raken
 • Sluitende begroting: inkomsten en uitgaven in balans
 • Slim combineren van budgetten
 • Bezuinigen door beleidskeuzes, wat doen we wel en wat doen we niet
 • Minder inhuur