Verbod lachgas in binnenstad

Fractie-voorzitter Tiny Meese: “We zijn blij dat we nu een manier krijgen om onze inwoners tegen zichzelf te beschermen”.

Meermaals stelden we de afgelopen jaren schriftelijke vragen aan het college over het gebruik van lachgas in Maastricht en spoorden we burgemeester en wethouders aan om in te grijpen. In het uitgaansleven, in studentenkamers, tijdens evenementen en op straat wordt lachgas veelvuldig gebruikt. Het gas wordt geïnhaleerd via een ballon en zorgt voor een korte roes. Frequent gebruik kan uiteindelijk lijden tot schade aan het zenuwstelsel en een dwarslaesie tot gevolg hebben.

Partij Veilig Maastricht wil mensen tegen zichzelf beschermen. Vooruitlopend op een landelijk verbod zal er spoedig een verbod in de algemene lokale verordening opgenomen worden. Daardoor wordt het verboden om nog lachgas in het bezit te hebben op de plekken in Maastricht waar gebruik het vaakst voor komt.