Motie restcontainers om dumping huisvuilzakken tegen te gaan

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 12 januari 2022, behandelende de motie vreemd aan de orde van de dag, Constaterende dat: Overal in Maastricht nog maar één keer per twee weken afval wordt opgehaald. Het aantal…

MOTIE TEGEN AANSTELLING NIEUWE WETHOUDER VOOR PAAR MAANDEN

Over iets meer dan twee maanden vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. En dus ontstaat er dan ook een nieuwe coalitie met nieuwe wethouders. Partij Veilig Maastricht vindt het dan ook niet verantwoord en nuttig om voor twee maanden…
,

Motie opvang daklozen unaniem aangenomen

YES! Onze motie om te voorkomen dat daklozen in ongezonde en onacceptabele omstandigheden teruggeplaatst gaan worden is zojuist unaniem aangenomen! Het dictum (zoals dat zo mooi heet) luidde als volgt ... 𝗗𝗿𝗮𝗮𝗴𝘁…

UPDATE | Motie Reclamebelasting (horeca) ondernemers

UPDATE: HELAAS IS DE MOTIE VERWORPEN. Ondernemers van Maastricht; we hebben ons best voor jullie gedaan, maar jullie moeten toch de portemonnee gaan trekken....! Vandaag diende raadslid Bert Garnier een motie in voor de raadsvergadering…

Motie fysiek vergaderen

Omdat we graag weer fysiek vergaderen en dit volgens ons prima kan, dienden we de volgende motie in. De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 9 februari 2021, Constaterende dat: Het aan de gemeenteraad is toegestaan…

Motie openstelling winkels in relatie tot laatste berichtgeving Minister-President

Zojuist dienden we nog een motie in voor de raadsvergadering van 21.00 uur. De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 december 2020, Constaterende dat: Het College het besluit heeft genomen om op 2e Kerstdag bij uitzondering…

Motie Werkzaamheden stopzetten op het Trega-Zinkwitterrein

Indiener: Jo Smeets (PVM) Raadsvergadering: 27 oktober 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: Werkzaamheden op het Trega-Zinkwitterrein De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 27 oktober…

Motie openstelling winkels 2de Kerstdag

Indiener: PVM en PvdA Raadsvergadering: 3 november 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: openstelling van winkels op 2e. Kerstdag De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 3 november 2020, behandelende…