Motie openstelling winkels in relatie tot laatste berichtgeving Minister-President

Zojuist dienden we nog een motie in voor de raadsvergadering van 21.00 uur.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 8 december 2020,

Constaterende dat:

  • Het College het besluit heeft genomen om op 2e Kerstdag bij uitzondering de winkels open te stellen;
  • De winkelopenstelling haaks staat op de oproep van onze Minister-President, die de mensen oproept om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Overwegende dat:

  • De laatste berichtgeving m.b.t. Corona angstwekkend is en het einde van de pandemie nog lang niet in zicht is;
  • Het college ook een verantwoording heeft voor de veiligheid van de burgers;
  • We samen moeten zorgen dat we dit virus onder controle krijgen, ook voor de horeca die het water aan de lippen hebben staan.

BESLUIT:

  • Het college te verzoeken, naar aanleiding van de laatste berichtgeving en adviezen van de rijksoverheid, de voorgenomen openstelling van winkels op 2e Kerstdag alsnog niet door te laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tiny Meese

Partij Veilig Maastricht