ex art. 47 vragen m.b.t. restafval

Geacht College,

Vandaag vernamen wij uit de media (NOS) dat het sturen op restafval door gemeentes averechts werkt.
Dat blijkt uit het in november verschenen onderzoek in opdracht van het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook in veel andere rapporten kwam dit de afgelopen jaren al veel naar voren. Veel afvalverwerkers zijn eveneens kritisch op het beleid.
Want door de 100 kilo-doelstelling van de overheid zijn steeds meer gemeenten begonnen met nieuwe manieren van inzameling om het restafval te beperken. Ze maken het hun inwoners zo moeilijk mogelijk.
Hierdoor is niet alleen het zwerfafval flink toegenomen maar blijkt ook het plastic afval steeds meer vervuild. 30% van het plastic wordt afgekeurd, dat is fors. Dit wordt dan als restafval verbrand wat betekend dat alle plastic voor niets gescheiden is ingezameld en niet kan worden gerecycled. Dus hogere kosten voor de gemeente die dan ook nog eens de vergoeding mis loopt van het afval fonds. Uiteindelijk is de burger de dupe omdat die kosten weer worden doorberekend.

Hierover hebben wij enkele vragen:

 • 1 Bent u op de hoogte van deze onderzoeken, en speelt dit probleem ook
  In onze stad?
 • 2 Bent u op de hoogte dat de bewoners van de gemeente Bunschoten,
  Amsterdam en Utrecht hun plastic weer bij het restafval mogen gooien
  En dat ze weer over zijn gegaan op na-scheiding? Zo nee, bent u bereid
  dit uit te zoeken en eventueel ook in onze stad toe te passen?
 • 3 Heeft u reeds nagedacht over een oplossing voor het vele zwerfafval rond
  de milieuperrons? Zo ja, is er al resultaat, zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw vragen,

Namens Partij Veilig Maastricht,
Tiny Meese, fractievoorzitter