Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. veiligheid studenten

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht


Maastricht, 13 oktober 2022


Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. veiligheid studenten

Geacht college,


Van verschillende inwoners uit onze stad kregen wij meldingen over o.a. de veiligheid van studenten die urenlang geblinddoekt op het Bourgoneplein tegen een muur stonden. De bewoners spreken van een onterende ontgroening van deze studenten bij studentenvereniging Tragos, die notabene onlangs nog flink op de vingers is getikt voor de ontgroeningsrituelen die zij voert.
Naast de zorgen over de studenten klagen de bewoners ook over geluidsoverlast. Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van dit ontgroeningsritueel?
  2. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente de veiligheid van studenten die naar onze stad komen om te studeren moeten kunnen waarborgen?
    Zo ja, wat kunt u/gaat u hieraan doen?
  3. Bent u bereid op zeer korte termijn met de UM in gesprek te gaan om strenge veilige regels op te stellen? Zo ja, willen wij een terugkoppeling hierover naar de gemeenteraad.

Tiny Meese-v.d. Venne
Partij Veilig Maastricht