Schriftelijke vragen m.b.t. papieren aanvraaglijst voor mensen zonder internet

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 03-02-2023.

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. papieren aanvraaglijst voor mensen zonder internet

Geacht college,

Vandaag bereikte ons een brief dat de zelfredzaamheid van Maastrichtse armen ernstig wordt belemmerd doordat zij geen gebruik (kunnen) maken van internet. Doordat het iemand gelukt was om zelf een aanvraag-lijst te maken heeft hij bij de bespaarwinkel een gratis bestelling kunnen plaatsen voor energie besparende middelen. Uit vorige correspondentie werd ons medegedeeld dat dit niet mogelijk bleek te zijn volgens de bespaarwinkel, het CNME, en de ambtelijke specialisten in het Centre Céramique. Gelukkig is het met deze papieren lijst wel gelukt en zijn betrokkenen inmiddels heel blij met de energiebesparende middelen waardoor binnenkort de energiekosten voor hen lager zullen uitvallen.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

Bent u op de hoogte van het feit dat er nog heel veel mensen in onze stad zijn die geen gebruik kunnen maken van internet, waardoor vooral de armen op
extra achterstand gezet worden?

Bent u op de hoogte van het feit dat deze mensen geholpen kunnen worden door papieren aanvraaglijsten ter beschikking te stellen en deze te verstrekken
via o.a. woningcorporaties, buurthuizen en Trajekt? Zo ja, wanneer gaat u hiermee aan de slag? Zo nee, op welke manier gaat u deze doelgroep bij deze besparingen/voordeeltjes betrekken c.q. hierover informeren?

Tiny Meese
fractievoorzitter