Schriftelijke vragen m.b.t. maximumsnelheid en veiligheid (e-)bikes

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992‬
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 23 maart 2023,

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. maximumsnelheid en veiligheid (e-)bikes

Geacht college,

Wij krijgen steeds vaker klachten binnen van mensen die zich zorgen maken over de snelheid van elektrische fietsen in het verkeer. Gisteren kregen wij de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder ogen waarin staat dat het aantal dodelijke ongelukken 74 bedroeg in 2020.
In 2021 ging het zelfs over 80 dodelijke ongelukken. Tevens vernamen wij dat Wethouder Melanie van der Horst (Amsterdam) pleit voor een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor fietsers om de verkeersveiligheid in de stad te bevorderen. Wij constateren verder zelf dat bijvoorbeeld bij de nieuwe Tongerseweg de situatie uitnodigt tot fietsen op hoge snelheid terwijl juist daar voetgangers de ruimte met fietsers moeten delen.

Hier heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen over:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de toenemende aantallen e-bikes zorgen voor een toename van het aantal gevaarlijke verkeerssituaties?
  2. Deelt u onze mening dat, wanneer we het fietsverkeer stimuleren, het ook onze plicht is om te zorgen voor een goede verkeersveiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer?
  3. Bent u inhoudelijk op de hoogte van het Amsterdams plan voor een maximumsnelheid voor elektrische fietsen om de verkeersveiligheid te bevorderen? Bent u bereid om te onderzoeken of dit ook in Maastricht kan en met een advies naar de raad te komen? Zo nee, waarom niet?

Tiny Meese
fractievoorzitter

Alain Garnier
burgerlid