Schriftelijke vragen over mogelijk warmtenet

Afgelopen dinsdag, 14 november, vond er in de domeinvergadering fysiek een informatiesessie over een mogelijk warmtenet in Zuid-Limburg plaats, met als leverancier van de warmte Chemelot. Het bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Omdat de volledige vergadering behoorlijk was uitgelopen, was er geen tijd meer om uitgebreid vragen te stellen over dit onderwerp. In de domeinvergadering werd afgesproken dat alles partijen hun vragen als schriftelijke vragen konden indienen. Onderstaande vind je de vragen die Alain eigenlijk die avond al had willen stellen.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 15 november 2023,

Betreft: Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht inzake warmtenet

Geacht college,

Volgens afspraak in de domeinvergadering fysiek van 14 november j.l. dienen wij onderstaande vragen over het warmtenet schriftelijk in.

1. Als we besluiten deel te nemen, nemen we dan ook financieel deel in de pilot? Wat als het mislukt of blijkt dat het voor Maastricht niet haalbaar is, maar voor Heerlen wel? Zijn we dan mogelijk het geld kwijt?

2. Start uitrol na 2025 in 20 jaar tijd tot 2046. Macro-economische ontwikkelingen zijn extreem moeilijke te voorspellen, zeker op dit soort termijnen. Het loopt altijd anders dan gedacht. Klopt het dat eruit stappen dan niet meer mogelijk is omdat anders het hele kaartenhuis in elkaar zou vallen?

3. Maken we ons niet afhankelijk van bedrijven die vervolgens niet meer geprikkeld worden te vergroenen?

4. Wordt het toch niet moeilijker te handhaven (refererend aan de recente megaboetes) omdat we als overheid afhankelijk zijn geworden en daarbij ook gebaat zijn van de goodwill van bedrijven?

Met vriendelijke groet,

Alain Garnier en Tiny Meese
Partij Veilig Maastricht