Energietoeslag van 120% naar 130% dankzij PVM

close-up photo of assorted coins

Alweer een mooi succesverhaal! Dankzij onze wethouder Alex Meij is het gelukt om de grens voor energietoeslag van 120% te verhogen naar 130% van het sociaal minimum. Dat betekent dat meer mensen een steuntje in de rug krijgen. De gemeente betaalt deze maand het overgebleven deel van de energietoeslag uit om te helpen bij hogere energiekosten. Gezinnen die vorig jaar al 500 euro als voorschot ontvingen, krijgen nu nog eens 800 euro extra. Nieuwe aanvragers (de personen tussen 120% en 130%) kunnen 1.300 euro krijgen en daarmee krijgen ze dus ook het bedrag wat ze vorig jaar eventueel zijn misgelopen.

Gezinnen die vorig jaar al toeslag ontvingen, krijgen dit jaar automatisch het bedrag gestort. Mensen met een inkomen tussen 120 en 130 procent van het minimum of nieuw in de stad kunnen vanaf begin december een aanvraag indienen via de gemeentelijke website.