Motie plaquettes 113 – Ik zie je, aangenomen!

person holding piece of paper with phone a friend written text

Onderstaande motie was een idee van ons burgerlid Alain en werd verder opgepakt door Tiny. De motie werd tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 aangenomen. Daardoor gaat het uitgevoerd worden. Al kunnen we er maar 1 leven mee redden, dan heeft onze inspanning al nut gehad.

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 7 november 2023, behandelende het raadsvoorstel Begroting 2024

Constaterende dat:

• De gemeente Maastricht op 20 bankjes in de openbare ruimte plaquettes van de landelijke 113 campagne voor zelfmoordpreventie heeft geplaatst;
• Er gemiddeld 5 mensen per dag sterven door zelfdoding;
• Praten over zelfdoding voor veel mensen moeilijk is, maar tevens enorm kan opluchten en helpen.

Overwegende dat:

• Via de QR-code op de plaquette iedereen terecht komt op de website van 113 zelfmoordpreventie waar verhalen staan van mensen die met zelfmoordgedachten worstelen;
• Hier bezoekers via een telefoonnummer en chatmogelijkheid in contact komen met iemand die naar hun verhaal kan luisteren;
• Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die met suïcidegedachten rondlopen er met niemand over heeft gepraat;
• Dat het bespreekbaar maken hard nodig is en blijft;
• Dat door deze plaquettes de drempel verlaagd kan worden om het gesprek aan te gaan.

BESLUIT:

• Meer plaquettes te plaatsen op bankjes in onze stad om zelfdoding bespreekbaar te maken en hierdoor mensenlevens te redden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Tiny Meese
Partij Veilig Maastricht

René Betsch
PVV

Gabriëlle Heine
CDA Maastricht

Jos Gorren
SAB

John Steijns
SPM

Mark Mülders
GroenLinks

Jules Ortjens
VOLT

Siem Verkoijen
VVD

Thomas Gardien
D66