Geldwijzer Maastricht

In 2017 werd een motie aangenomen om speciaal voor Maastricht een app te ontwikkelen waar mensen op een laagdrempelige wijze terecht kunnen voor al hun vragen over geld en geldzaken. Nadat de motie eerst niet uitgevoerd werd en de Partij Veilig Maastricht en de rest van de oppositie moest aandringen, werd het traject toch in gang gezet. Het resultaat is een app voor android en iOS, aangevuld met een mobiele website. Partij Veilig Maastricht is vanaf het begin aanjager van deze app geweest en we hebben actief deelgenomen aan het ontwikkeltraject zodat de app het beste zou aansluiten bij de behoeftes die leven in de maatschappij. Alle informatie over de app vind je hier.