Vlam Minckelers brandt weer

In 2013 besloot de gemeenteraad (en daar waren wij het niet mee eens), dat het standbeeld van Minckelers op de Markt in Maastricht, zijn vlam moest doven. Sinds jaar en dag stond de uitvinder van het lichtgas op zijn sokkel met een altijd brandende vlam in zijn handen. Essent stopte met de sponsoring en de gemeente vond de kosten te hoog. In een totaal onzalig plan werd een kunstenaarscollectief de opdracht gegeven om een muntautomaat te installeren zodat mensen als ware het een Efteling-attractie tegen betaling de vlam konden laten branden. Met het opgebrachte geld werd het branden van de vlam bekostigd en kunstobjecten vervaardigd worden.

Uiteindelijk werd in 2019 een motie van Partij Veilig Maastricht aangenomen. Daardoor brandt nu tijdens de drukste momenten de vlam van Minckelers en daar zijn we blij mee. Partij Veilig Maastricht vindt dat men haar zonen en dochters, de mensen die van grote waarde zijn geweest voor onze stad, moet eren en respecteren. Ze toonden ons veelal het pad der verlichting en dit geval was dat letterlijk zo.