Motie statiegeldhouders aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 23 april is onze motie die we samen met D66 maakt over een proef met statiegeldhouders met ruimte meerderheid van stemmen aangenomen. Er komt nu een proef waarbij er gekeken wordt of deze houders helpen om mensen…

Motie opvang dieren van daklozen tijdens de winterregeling

Onderstaande motie werd op 19 december 2023 ingedien en aangenomen! Een onduidelijke situatie wordt nu een duidelijke situatie. Daklozen weten dat straks dat hun huisdier tijdens de koude winterse dagen goed wordt opgevangen en verzorgd. De…
person holding piece of paper with phone a friend written text

Motie plaquettes 113 – Ik zie je, aangenomen!

Onderstaande motie was een idee van ons burgerlid Alain en werd verder opgepakt door Tiny. De motie werd tijdens de raadsvergadering van 7 november 2023 aangenomen. Daardoor gaat het uitgevoerd worden. Al kunnen we er maar 1 leven mee redden,…
close-up photo of assorted coins

Energietoeslag van 120% naar 130% dankzij PVM

Alweer een mooi succesverhaal! Dankzij onze wethouder Alex Meij is het gelukt om de grens voor energietoeslag van 120% te verhogen naar 130% van het sociaal minimum. Dat betekent dat meer mensen een steuntje in de rug krijgen. De gemeente betaalt…

Antwoord gemeente: geen beperkingen blaasmuziek processie

Vorige week dienden Alain en Tiny schriftelijke vragen in over het feit dat de gemeente geluidsnormen wilde toepassen op muziekkorpsen tijdens de processie en andere evenementen. Het college heeft inmiddels laten weten dat dit een fout was.…

De wijk in met burgemeester Hillenaar

Op vrijdag 1 september gingen fractievoorzitter Tiny Meese en burgerraadslid John Voorst samen met burgemeester Hillenaar de wijk Wittevrouwenveld. We bezochten diverse plekken in de wijk en de burgemeester sprak er samen met ons over de zaken…

Groene loper wordt 30 km-zone

De groene loper wordt spoedig veiliger en daar zijn we blij mee! Vorige week werd een motie van D66, Partij Veilig Maastricht, CDA, VVD, PvdA, SP, Senioren Partij en Groep Maassen aangenomen. Het dictum (het geen de raad aan het college opdraagt)…

Motie precariobelasting en vermaakbelasting aangenomen!

Dinsdag 21 december werd een motie van burgerraadslid Alain Garnier aangenomen. Omdat hij deze zelf niet in stemming mag brengen deed Jo dit voor hem. Door deze motie hoeven de ondernemers in onze stad in 2022 geen flink hogere (25%) precariobelasting…

Motie vuilniszakken voor minima aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 21 december werd een motie van ons raadslid Jo Smeets aangenomen. Daardoor kunnen minima (gratis) vuilniszakken afhalen. Tot nu toe kregen ze een financiële compensatie hiervoor, maar wat doe je als het water…

Partij Veilig Maastricht ontdekt fout: moties ongeldig verklaard

Je hebt het misschien wel meegekregen. Vorige week stond er in De Limburger een artikel over het feit dat Maastricht anderhalf jaar lang een fout heeft gemaakt met het stemmen over moties. Door de coronacrisis geldt er een speciale wet die stemmen…