Motie statiegeldhouders aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 23 april is onze motie die we samen met D66 maakt over een proef met statiegeldhouders met ruimte meerderheid van stemmen aangenomen. Er komt nu een proef waarbij er gekeken wordt of deze houders helpen om mensen die het minder hebben (zoals daklozen) door middel van het statiegeld toch wat geld voor een boterham bij elkaar te krijgen. Daardoor hoeft er niet meer in prullenbakken gegraaid te worden en wordt het recyclen gestimuleerd. Na een jaar volgt een evaluatie.

Bekijk hier de aangenomen motie.