Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht thuisplusflat

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Maastricht, 13 mei 2024

Betreft: Schriftelijke vragen Partij Veilig Maastricht – Thuisplusflat

Geacht college,

In Rotterdam zijn ze een project gestart, genaamd de thuisplusflat. De Thuisplusflat is een initiatief van de gemeente Rotterdam om oudere inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Binnen het concept van de Thuisplusflat werken een woningcorporatie en een welzijnsorganisatie samen met een vaste zorgaanbieder die zorg levert vanuit de drie zorgwetten. En die samenwerking loont. “Uit een maatschappelijke businesscase blijkt dat er een sterke afname is van zorgconsumptie”.

Elke Thuisplusflat heeft een vast zorgteam en een dagelijks activiteitenprogramma gericht op
gezelligheid, het bevorderen van beweging en gezonde voeding. Dat voorkomt eenzaamheid en zorgt
voor een afname van de zorgconsumptie. Het voordeel van één zorgaanbieder is dat het efficiënter is en het zorgt voor betere kwaliteit van zorg. Daarnaast kun je medewerkers effectiever inzetten doordat ze minder reisbewegingen maken. Het concept laat zien dat het kan: dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in eenveilige en vertrouwde omgeving waar zorg en ondersteuning dichtbij zijn. Het is zo’n succes dat er binnenkort een flink aantal bijkomen en ook andere steden ermee aan de slag willen.

Hierover heeft hebben wij een enkele vragen.

  1. Bent u op de hoogte van Thuisplusflats?
  2. Bent u bereid contact op te nemen met de gemeente Rotterdam en zorginstellingen om te
    kijken of dit ook in onze stad gerealiseerd kan worden op grote schaal?
    Zo ja, in welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Partij Veilig Maastricht,

Tiny Meese
fractievoorzitter