Schriftelijke vragen financiële vergoeding externe inhuur

Foto van stapels met geld

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ  MAASTRICHT

Maastricht, 18 mei 2024

Betreft: Financiële vergoeding externe inhuur

Via de Nieuwe Ster vernamen wij met grote verbazing dat de interim manager van Maastricht Sport voor een klus van een jaar op basis van 24 uur per week een vergoeding heeft ontvangen van 230.000 euro voor de periode van 1 mei 2023 tot 1 juni 2024. Partij Veilig Maastricht vind dit als fractie een buitenproportionele vergoeding. Het betreft linksom of rechtsom toch gemeenschapsgeld. Daarnaast laat de redactie van de Nieuwe Ster weten dat dit bedrag volgens kenners van de HR-markt zeer hoog is in relatie tot de zwaarte van de functie. In feite gaat het om een gewoon MT-lid van een gemeentelijke afdeling waar geen hele grote projecten spelen. De Balkenende-norm bedraagt in 2024 bij een fulltime baan voor een topfunctionaris 233.000 euro. Verder weten we dat er nog steeds problemen spelen bij het Geusseltbad.

1.⁠ ⁠Bent u het met ons eens dat deze vergoeding buitenproportioneel is? Zo ja, waarom bent u dan met deze salariseis akkoord gegaan? Zo nee, wat is dan de gemeentelijke norm voor deze functies?
2.⁠ ⁠Ondanks dat we als raad de opdracht hebben gegeven om de externe inhuur te beperken, zijn wij erg nieuwsgierig welke projecten en afdelingen nog gebruik maken van externe inhuur. Kunt u ons hiervan een overzicht laten toekomen inclusief de bijbehorende kosten?
3.⁠ ⁠Zijn de salarissen voor externe inhuur voor soortgelijke functies in lijn met de vergoeding van de interim manager sport?

Partij Veilig Maastricht,
Bert Garnier, raadslid