ex Art. 47-vragen m.b.t. vrijdagmarkten in coronatijden

Geacht College,

Steeds vaker bereiken ons berichten over de vrijdagmarkt.

Afgelopen week zijn wij benaderd omdat de gesprekken tussen gemeente en marktkooplieden per direct gestopt zijn. Dit doordat gemaakte afspraken niet nagekomen worden en er nu een onderzoeksbureau gaat kijken naar de situatie op de Markt/Vrijthof.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:

1.     Klopt het dat de gesprekken tussen gemeente en marktkooplieden gestopt zijn en met welke reden?

2.     Klopt het dat het advies van CVAH was om twee verschillende markten te organiseren zodat klanten naar beide pleinen zouden gaan? Zo ja, waarom heeft u dit advies niet opgevolgd?

3.     Klopt het dat afspraken die gemaakt zijn (al dan niet ook vastgelegd) niet nagekomen zijn? Zo ja, waarom niet? Zo nee, kunt u ons de afspraken c.q. tekeningen doen toekomen?

4.     Klopt het dat er nu een onderzoeksbureau gaat kijken naar de situatie? Zo ja, kunt u aangeven wat hier de kosten van bedragen. Ook de kosten die weggehaald worden uit een andere opdracht die dit bureau voor de gemeente moet uitvoeren.

5.     Klopt het dat de CVAH tekeningen en voorstellen heeft gedaan waar de gemeente negatief op heeft gereageerd, en u zelfs de afspraak met deze groep mensen heeft geannuleerd? Zo ja, met welke reden?

6.     De afstand in Maastricht tussen de kramen op de Markt is veel ruimer dan in vele andere gemeentes, wat is hiervoor de reden? Heeft u hierover contact gehad met vergelijkbare gemeentes?

7.     De vrijdagmarkt op het Vrijthof zal binnenkort geen doorgang meer kunnen vinden omdat er andere evenementen gepland staan. Bent u bereid de afstand tussen kramen in te korten zodat er zo min mogelijk kramen verloren gaan ? Zo ja, waarom heeft u hier niet eerder (binnen de RIVM regels) naar gekeken?

8.     Bent u bereid om samen met marktkooplieden aan tafel te gaan om samen een oplossing te vinden alvorens een duur adviesbureau in de arm wordt genomen? Zo nee, wat is hiervoor uw reden?

In afwachting van uw antwoord,

Namens Partij Veilig Maastricht.

Jo Smeets Raadslid