Schriftelijke vragen inzake de huisvesting van MVV

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 1 november 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake de huisvesting van MVV

Geacht college,

Vrijdag 29 oktober staat gegrift in het geheugen van veel Maastrichtse voetbalfans. De rellen die tegenwoordig overal plaats vinden rondom het voetballen zijn niet langer toelaatbaar en moeten een halt toe geroepen worden, zo ook in ons stadion de Geusselt. Een eerste vereiste is een veilig stadion waar ouders/grootouders veilig met hun kinderen/kleinkinderen naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan kijken. De gemeente is verhuurder van stadion de Geusselt, welk niet meer voldoet aan de eisen.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat het stadion al lang niet meer voldoet aan de eisen, dat er een hoop ellende bespaard had kunnen worden indien er o.a. een veilig gesloten bezoekersvak was geweest? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de poorten zijn versleten, vaak maar met een hangslotje gesloten worden? Dat de verlichting het heel vaak niet doet. Dat er elektriciteitskabels los hangen, waarvan niemand weet of er stroom op staat?
  3. Bent u bereid op korte termijn het stadion aan te passen naar de eisen die nodig zijn, zo ja, op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Tiny Meese
Partij Veilig Maastricht