Schriftelijke vragen m.b.t. financiële nood door wegvallen energiesteun

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 7 augustus 2023

Betreft:  Schriftelijke vragen m.b.t. financiële nood door wegvallen energiesteun

Geacht College,

Vandaag vernamen wij vanuit de media dat voor veel huishoudens financiële nood dreigt door het wegvallen van steunmaatregelen die de energierekening dempen. Eind dit jaar stopt het prijsplafond dat in het leven was geroepen om de hoge rekeningen te beperken. Wie in acute geldnood kwam kon ook aankloppen bij het Noodfonds van de overheid en energiebedrijven. Dat Noodfonds is sinds begin mei gesloten, ondanks dat de gasprijs ( volgens de laatste inkoopcijfers voor 2024 en 2025 )relatief hoog is.

Vanaf oktober, de start van het officiële stookseizoen, kan die inkoopprijs mogelijk verder oplopen als er minder gas op de groothandelsmarkt wordt aangeboden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte dat energiebedrijven oproepen het noodfonds opnieuw in te voeren omdat de steun van de energiecrisis in een klap wegvalt en andere overheidsregelingen stoppen terwijl de prijzen overal hoog blijven? Zo ja, geeft de gemeente Maastricht hier gehoor aan?
  2. Hebben wij een vangnet voor (kwetsbare ) huishoudens die door de energierekening (nog verder) in de problemen komen? Zo ja, dan roepen wij u op om hier goed over te communiceren. Zo nee, bent u bereid dit opnieuw in te voeren om financiële nood door energiecrisis te voorkomen c.q. aan te pakken?

Tiny Meese v.d.Venne
fractievoorzitter