Art. 47 vragen m.b.t. lokale lastenmeter

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht
Maastricht 26-10-2020
Betreft: Art. 47 vragen m.b.t. lokale lastenmeter
Geacht College,
Vandaag vernamen wij dat Inwoners van de gemeente Echt-Susteren vanaf komend jaar inzicht krijgen in hun gemeentelijke lasten via de lokale lastenmeter.
Men wil de komende drie jaar de lokale lastenmeter als proef ter beschikking stellen aan burgers en bedrijven. De gedachte achter de deelname is het terugdringen van het aantal bezwaarschriften tegen de geschatte waarde van woningen en bedrijfspanden.
Hierover heeft Partij Veilig Maastricht de volgende vragen:
  1. De laatste jaren dienen gespecialiseerde adviesbureaus namens burgers en bedrijven steeds meer bezwaarschriften in tegen de hoogte van de WOZ taxatie. Kunt u aangeven om hoeveel bezwaren dit gaat?
  2. Bent u het met ons eens dat de pilot zoals in de gemeente Echt-Susteren de oplossing zou kunnen zijn tegen het grote aantal bezwaren?
  3. Bent u bereid te gaan contact op te nemen met bij de gemeente Echt-Susteren om vervolgens deze pilot ook in onze gemeente toe te passen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht
Tiny Meese v.d.Venne, fractievoorzitter.