ex art. 47 vragen onrust Tyltylschool Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht , 28 april 2021,

Betreft: ex art. 47 vragen onrust Tyltylschool Maastricht

Geacht College,

In Dagblad de Limburger en via interne bronnen vernam de fractie van Partij Veilig Maastricht dat er binnen de Tyltylschool momenteel een ernstige onrust heerst bij de MR, leerkrachten maar zeker ook de ouders. Inmiddels is de MR opgestapt! De MR verwijt het management en bestuur de bevoegdheden die ze volgens de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ heeft in de wind te slaan. Daarnaast is er ook ‘wrijving’ tussen MR en bestuur als het gaat om de begroting.
In feite is er nu sprake van een chaotische situatie. Er heerst een angstcultuur ,het ziekteverzuim is erg hoog en er zou sprake zijn van slecht management. De Partij Veilig Maastricht maakt zich ernstige zorgen, ook in het licht van de continuïteit van zorg voor deze zeer ernstige kwetsbare kinderen.

Vandaar dat wij u de volgende vragen voorleggen.

  1. Bent u op de hoogte van deze zorgelijke situatie? Zo ja, heeft u al acties ondernomen en op welke manier is hierover gecommuniceerd?Zo nee, bent u alsnog van plan acties te ondernemen?
  2. De Tyltylschool biedt adaptief onderwijs en zorgvuldige ondersteuning voor speciale kinderen met een meervoudige beperking. Kunt u ons overtuigen dat ondanks deze interne strubbelingen de kwalitatieve zorg gecontinueerd kan worden ?
  3. Bij het personeel heerst angst voor de toekomst van de school en hun baan. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, bent u met de Tyltylschool hierover in gesprek? En op welke manier kan de gemeente Maastricht in dezen acteren en bemiddelen?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Bert Garnier
Raadslid