Ex Art. 47 vragen over niet openen terras Geusseltbad

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht , 28 april 2021,

Ex Art. 47 vragen over niet openen terras Geusseltbad.

Geacht College,

Op de dag dat de terrassen open mogen, moeten uitgerekend uitbaters van horecazaken op sportterreinen, zoals de zaak bij het Geusseltbad, de terrassen gesloten houden. Partij Veilig Maastricht begrijpt niets van deze maatregel, zeker omwille van het feit dat sporten zelf nog niet toegestaan is en er dus van een ongewenste menging van bezoekersstromen geen sprake kan zijn. Bovendien zien wij ook nog een verschil tussen sportclubs met een geïntegreerde horeca en gemeentelijke faciliteiten waarbij een externe uitbater de horeca uitbaat. Volgens Partij Veilig Maastricht zou hier onderscheid gemaakt moeten worden.

Daarom hebben we de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat de ondernemers in kwestie nu benadeeld worden door een regel op papier die geen rekening houdt met genuanceerdere situaties in de praktijk?
  2. Bent u het met ons eens dat het terras van de ondernemer in dit voorbeeld prima op een veilige manier open zou kunnen omdat bezoekers van het zwembad, zelfs wanneer dit voor meer dan alleen zwemlessen open zou mogen zijn, niet door de horecazaak heen hoeven en
    niet met terrasgasten in aanraking komen?
  3. Bent u het met ons eens dat deze ondernemer en eventueel andere ondernemers waarvoor deze situatie geldt, onevenredig hard geraakt worden? Zo ja, wanneer gaat u bij de regering aandringen op een passende oplossing en wat kunt u in de tussentijd doen om deze Maastrichtse ondernemer en eventueel andere ondernemers in Maastricht die dit betreft, financieel te ontlasten?

Namens de fractie van Partij Veilig Maastricht,

Alain Garnier
burgerraadslid

Tiny Meese
Raadslid