Art. 47 vragen m.b.t. facturen reclamebelasting Gemeente Maastricht

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 27 februari 2021,

Betreft: ex art. 47 vragen m.b.t. facturen reclamebelasting Gemeente Maastricht

Geacht College,

De fractie van Partij Veilig Maastricht werd vandaag benaderd door meerdere horeca- en retailondernemers. Men is verbolgen, zeer verbaasd, boos en teleurgesteld dat zij een factuur hebben ontvangen betreffende de incassering van reclamebelasting. Voor het merendeel betreft dit een bedrag van €666,26. Veel ondernemers staat inmiddels door de coronamaatregelingen het water aan de lippen en het einde is nog niet in zicht! Daarnaast zijn o.a. de horecagelegenheden al bijna tien maanden dicht!

  1. Bent u het met ons eens dat deze reclamebelasting, na een periode bijna tien maanden sluiting, een onterechte claim is? Zo ja, waarom wordt deze dan gefactureerd? Zo nee, wat zijn dan de beweegredenen om deze reclamebelasting, ondanks de sluiting van bijna tien maanden, te incasseren?
  2. Bent u bereid om deze aanslag terug te draaien, of ondernemers te compenseren? Zo ja, op welke manier gaat u dit dan organiseren? Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft u in de begroting reeds rekening gehouden met inkomsten uit reclamebelasting en zo ja, op welke manier gaat u een tekort op deze post corrigeren, mocht u ervoor kiezen de ondernemers tegemoet te komen?
  4. Op welke manier en wanneer gaat u over dit onderwerp richting de ondernemers communiceren?


In afwachting van uw antwoord,

Bert Garnier
Raadslid