Schriftelijke vragen inzake speelplekken voor kinderen met een beperking

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Maastricht, 29 oktober 2021,

Betreft: Schriftelijke vragen inzake speelplekken voor kinderen met een beperking

Geacht college,

Gisteren vernamen wij dat negen op de tien speelplekken in ons land niet klaar zijn voor kinderen met een beperking. Terwijl spelen voor hen juist zo belangrijk is. Ze vinden het heerlijk om motorisch bezig te zijn. Maar, attractieparken als b.v. de Efteling en Toverland zijn veel te prikkelend voor veel kinderen met een beperking. Limburg is met drie locaties een blinde vlek op de kaart. Misschien denkt men er niet aan, of misschien is de behoefte niet duidelijk. Maar het is voor kinderen met een beperking een mooie toevoeging. Het is duur, want er zullen trappen minder steil gemaakt dienen te worden, speeltoestellen lager geplaatst, extra paden aangelegd en verschillende klimgrepen en leuningen geplaatst.

Maar… er is financiële hulp beschikbaar om speeltuinen toegankelijk te maken, zoals het SamenSpeelFonds, een initiatief van stichting het Gehandicapte Kind en Jantje Beton, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is er in Maastricht een speelplek voor kinderen met een beperking? Zo ja, waar is deze, zo nee, bent u bekend met het SamenSpeelFonds?
  2. Bent u het met ons eens dat een speelplek voor deze kinderen heel hard nodig is, en bent u bereid op korte termijn contact op te nemen met deze stichting?

Met vriendelijke groet,

Tiny Meese
Alain Garnier

Partij Veilig Maastricht