Schriftelijke vragen van Partij Veilig Maastricht m.b.t. Tiny Forest

Geacht college,

Vandaag lazen wij in een mail van Binnenlands bestuur een stuk over Tiny Forest in Nederland. In een Tiny Forest is het ‘s zomers 20 graden Celsius koeler dan op straat. De kleine, ruige bosjes vangen voorts ongeveer 750 duizend liter regenwater per jaar op en leggen 127 kilogram CO2 vast.

De bosjes vergroten de biodiversiteit en dragen bij aan waterberging en bestrijden verdroging en hittestress. Omdat het met de natuureducatie wat minder voortvarend gaat zou dit ook een goed idee zijn om dit in de buurt van een school te verwezenlijken waardoor leerlingen natuuronderwijs in de buitenlucht
kunnen krijgen en kennis kunnen maken met verschillende inheemse bomen, struiken en diersoorten en hier tevens klein onderhoud kunnen verrichten.

Ook al kunnen buurtbewoners er niet lang dwalen, een ruig bosje met een bankje is ook goud waard voor een buurt. Bouwbedrijf Volker Wessels gaat dit jaar in acht verschillende steden en dorpen een Tiny Forest sponsoren.

Hierover heeft Partij Veilig Maastricht enkele vragen:

  1. Bent u op de hoogte dat er in verschillende steden een Tiny Forest gesponsord
    gaat worden?
  2. Bent u het met ons eens dat dit een mooi pluspunt is voor de klimaatadaptiestrategie die alle gemeenten aan de dag moeten leggen?
  3. Bent u bereid om op zeer korte termijn contact op te nemen en Maastricht aan te melden voor een Tiny Forest? Zo nee, waarom niet?